(چگونه رستا شما را به فرد موفقی در جامعه تبدیل می کند)

یکی از روشهایی که بتوان موضوع  استفاده یا عدم استفاده از یک روش مهندسی سیستم در تصمیم گیری را بررسی کردو مزایا و معایب آن را متوجه شد بررسی شکستها و یا موفقیتهای افراد و یا رویدادهایی است که به وقوع پیوسته است. وقتی که در زندگی افراد موفق بیشتر دقت می کنیم متوجه می شویم که در حقیقت علت کامیابی آنها در یکسری از تصمیمات درستی است که طی سالها گرفته اند. کلیه کارها و رفتارهای انسان مجموعه ای از تصمیمات و انتخابات است که اگر درست صورت پذیرد موفقیت را به همراه دارد. بالعکس اگر در یک بازه زمانی فردی مجموعه ای از تصمیمات و انتخاب های غلط داشته باشد شکست و عدم موفقیت با وی عجین می باشد. حال چگونه می شود که فردی مجموعه ای از تصمیمات درست می گیرد . آیا اقبال و شانس در این خصوص اثر دارد؟ آیا در تقدیر این فرد موفقیت ویا حتی شکست ثبت شده است ؟ آیا شخصی اصطلاحا ستاره اقبالش فروزان و برای دیگری خاموش است ؟‌

این سوالات و پرسشها  عموما مواردی هستند که ذهن افراد را وقتی به موفقیت و عدم موفقیت افراد می اندیشند به خود مشغول می کند. جواب دقیق و به این سوالها هم عموما در دنیای بحثهای فلسفی و اعتقادی افراد می گنجد که برای  تک تک افراد متفاوت است. خب پس چگونه می توان فهمید که شخصی در زندگی چرا و به چه علت فرد موفق و چرا شخصی ناموفق تلقی می گردد. به عبارتی افراد موفق چگونه فکر می کنند و تصمیم می گیرند و اشخاص ناموفق در تصمیم گیری های خود به چه صورتی عمل می کنند؟

روش رستا از خانواده تصمیم گیری منطقی می باشد . روش رستا طی بررسی علمی سرنوشت و نحوه تفکر افرادموفق و بررسی عادتهای رفتاری   آنها به وجود آمده است. افراد موفق عموما به روشی  تصمیم می گیرند که  تحلیل سیستمی یکی از پارامترهای اصلی آن می باشد.به این صورت که عموما این افراد مراحل زیر را در تصمیم گیریهای خود رعایت می کنند.

همچنین این افراد عموما به شناخت کافی از خود به عنوان یک انسان با پیچیدگی های رفتاری رسیده اند و در حقیقت خود را می شناسند. آنها با دسته بندی نیازهای خود در امر تصمیم گیری روش مناسب را انتخاب می کنند.به عنوان مثال بیایید با هم کمی دقیتر ویژگی های افراد موفق را بررسی کنیم:

ویژگی افراد موفق

 1. پذیرای تغییرات و منعطف

 افراد موفق عموما در فرایند تحلیل سیستمی خود جمع اوری اطلاعات و شناخت وضع موجود را دارند .لذا همین فرایند سطح  دانش آنها و شناخت از دنیایی که در آن زندگی میکند  را افزایش می دهد.از طرفی دنیای ما به  سرعت در حال تغییر است. لذا وسعت پایگاه داده اطلاعاتی افراد موفق این امکان را به آنها میدهد که  با دانستن این تغییرات  موفقیت طولانی مدت را برای خود حفظ کنند.در غیر این صورت در درازمدت با افزایش سرعت تغییرات تاثیر اقدامات آنها کمرنگ می گردد. در مقابل افرادی تصور می کنند که با محتاط بودن بیش از حد، قادر به ایجاد یک حریم امن برای خود خواهند بود. با این حال توجه داشته باشید که در بازار به شدت رقابتی حال حاضر، اگر به سطح معمولی رضایت دهید، بدون شک حتی قادر به حفظ آن نیز نخواهید بود.  لذا تفکر سیستمی ، تحلیل و شناخت مساله و جمع آوری اطلاعات در این ویژگی به خوبی دیده می شود.

 1. ایده پرداز و خلاق

افراد موفق چون تصمیم گیری های خود را بر اساس تحلیل منطقی انجام می دهند جمع آوری اطلاعات ، پیدا کردن گزینه‌های مناسب و در نهایت ارزیابی گزینه‌‌های مختلف راهمواره در دستور کار خود دارند. لذا این فرایند خود به خود  اعتماد کافی را در این اشخاص ایجاد کرده و به ایده پردازی در عرصه کاری به انها کمک می کند. همین امر نیز باعث می شود تا به نوآوری های جذابی دست پیدا کرده و مزیت رقابتی فوق العاده ای را برای خود ایجاد کنند. در نقطه مقابل افراد ناموفق، همواره صحبت ها و رفتارهای سایرین را تکرار می کنند. درواقع آنها دنباله رو ایده های سایرین هستند که بدون شک ارزش کافی را نداشته و موفقیت محدودی را برای آنها به همراه خواهد داشت. لذا تفکر سیستمی در کنار خود شناسی که با نیاز سنجی افراد موفق می باشد از مواردی است که در این ویژگی افراد موفق مشاهده کرد.

 1. مسئولیت پذیر

افراد موفق چون در تصمیم گیری های خود در پی شناخت مساله و جمع اوری اطلاعات و در نهایت ارزیابی گزینه برتر هستند لذا در صورت عدم موفقیت چون فرایند ساختار یافته ای را طی کرده اند مسئولیت شکست های خود را نیز برعهده گرفته و تنها به دنبال رفع اشکالات موجود باشند. این امر در حالی است که افراد ناموفق، همواره بهانه هایی را برای خود داشته و سایرین را مقصر هر اتفاقی می دانند.

 1. دگر خواه

افراد موفق به خوبی به نیازهای خود واقف هستند. در حقیقت به خودشناسی رسیده اند و در تصمیمات و انتخابهای خود نیازهای خود را کاملا در نظر می گیرند.به همبن دلیل به خوبی می دانند که به تنهایی نمی توان همه کارها را انجام داد و جهان پر از فراوانی است. بدون شک موفقیت دیگران، به معنای تضعیف انها نبوده و با تغییر نگرش در زمینه موفقیت، می توان به سطحی به مراتب بالاتر از حد تصور دست پیدا کنند. این امر درست به مانند یک تیم ورزشی است. بدون شک تنها تیمی می تواند به قهرمانی دست پیدا کند که افراد تیم آن همدلی کافی را با یکدیگر داشته باشند. تحت این شرایط هر فرد حتی قادر به کسب اهداف شخصی خود نیز خواهد بود.

 1. یادگیرنده

شناخن مسایل ، تحلیل آنها ، دسته بندی و اولویت بندی که جز اصلی فرایند تفکر منطقی می باشد نیاز به یادگیری در طول زمان دارد. لذا افراد موفق همواره  شوق یادگیری بیشتر را در خود حفظ می کنند. این امر در حالی است که افراد ناموفق، حتی خرید یک کتاب را نیز بیهوده تلقی کرده و تصور می کنند که سطح فعلی، برای آنها کاملا کافی است.

 1.  نیکوکار

شناخت درست مسایل در کنار  درک بهتر فرصتها در فرایند تحلیل سیستمی و ساختار یافته نیاز به اتخاد سیاست درست در برخورد با افراد دارد. لذا افراد موفق همواره تمایل دارند تا جو دلخواه خود را ایجاد کنند. به همین خاطر از کمک کردن به سایرین، خودداری نکرده و پیشرفت آنها را به معنای بهبود زندگی خود می دانند. این امر در حالی است که افراد ناموفق، تنها بر روی کمک کردن به خود تمرکز دارند. با این حال همه ما به کمک سایرین نیاز داریم. تحت این شرایط اگر تنها به خود توجه داشته باشید، بدون شک هیچ کمکی از سوی سایرین را به دست نخواهید آورد. در نهایت این اتفاق باعث خواهد شد تا فرصت های موجود، همواره در اختیار افرادی قرار گیرد که سیاست درست را در این رابطه اتخاذ کرده و به اطرافیان، بهترین ارتباطات را برقرار می کنند.

 1. خودشناس

شناخت خود همانطور که در ادیان مختلف هم به آن اشاره شده بزرگترین دانش ها است. به عبارتی یکی از بزرگترین و در عین حال مشکل ترین کارها برای افراد در زندگی این است که کاملا به یک شناختی از خود دست پیدا کنند. افراد موفق عموما به شناخت کاملی از خود و نیازهای خود رسیده اند لذا انتقاد از دیگران را دوست نداشته  و افرادی کاملا نقدناپذیر محسوب می شوند. این امر جالب است که شما با منتقد دیگران بودن، ابدا به فردی بهتر تبدیل نخواهید شد. به همین خاطر بسیار ضروری است تا به این باور دست پیدا کنید که هیچ کسی شبیه به فرد دیگری نبوده و حتی خویشاوندان نیز تفاوت های چشمگیری را با یکدیگر دارند.

 1. شنوا

اصولا افراد موفق در تصمیم گیری چون همواره در پی جمع آوری  اطلاعات و تجزیه و تحلیل راه حل ها هستند معمولا بیشتری به گوش دادن دارند، با این حال افراد ناموفق از هر فرصتی برای صحبت کردن استفاده می کنند. در نهایت گوش دادن به سایرین، فرصت را برای صحبت همگان فراهم خواهد کرد که خود به افزایش رضایت آنها و بهبود روابط و درک بهتر موقعیتها کمک می کند.

 1. شفاف

زمانی که فردی به صورت اصولی و سیستماتیک تمام پارامترها و مسایل دخیل در یک  موضوع را ارزیابی میکند ،چون ساختار یافته فکر می کند و در همه موارد پارامترهای درونی و نیازهای خود را در نظر می گیرد لذا رضایت درونی را مهم تر از نظرات سایرین در رابطه با خود می دانند.افراد موفق به خوبی به این باور دست پیدا کرده اند که هیچ فردی کامل نبوده و وجود اشتباهات و ضعف ها کاملا طبیعی است. به همین خاطر دلیلی برای پنهان کردن آنها وجود ندارد. در حالی است که افراد ناموفق، تمایل دارند تا واقعیت را پنهان کرده و خود را بهتر از آنچه که هستند، نشان دهند. این امر باعث خواهد شد تا دیگر دلیلی برای بهتر شدن نداشته باشند. به همین خاطر در سنجش میزان موفقیت یک فرد، سطح شفافیت و صداقت او را می توان معیار قرار داد.

 1. مثبت نگر

نگرش سیستمی و ساختار یافته چون به همه مسایل و جزییات توجه می کند به مرور درک می کند که دنیای هستی دنیایی پر از شگفتیها بوده که مدام در حال نو شدن و تغییر است و این به معنای فرصت و شکوفایی است . لذا همین امر نیز به انگیزه ای برای پیشرفت و ترقی در افراد موفق تبدیل شده است. با این حال افراد منفی باف، نه تنها خود، بلکه روحیه اطرافیان را نیز تضعیف خواهند کرد.

 1. مشوق

افراد موفق عموما فضای رو به گسترش سیستمی را می بینند. به  نقاط قوت و فرصتها توجه دارند و به دنبال شکوفایی پتانسیل ها هستند لذا همواره از خوبی های دیگران تعریف می کنند.با این حال افرادی که خود به هیچ موفقیتی دست پیدا نکرده اند همواره بدگویی سایرین را در دستور کار خود قرار می دهند تا ضعف ها و شکست های خود را به نوعی پنهان کنند. درواقع این افراد ابدا تمایل ندارند که سایرین از آنها بهتر باشند. بدون شک این امر بر روی روابط آنها نیز تاثیر منفی زیادی را به همراه خواهد داشت.

 1. آینده نگر

تفکر سیستمی باعث میشود که فرد از تصمیمات آنی و احساسی اجتناب کند لذا عموما افراد دارای این نگرش سیستمی در تصمیماتی که برای زندگی و کار خود می گیرند دور اندیش بودن هستند. اما یک فرد ناموفق هرگز به آینده های دور و تاثیراتی که تصمیم و رفتار است در دراز مدت خواهد داشت نمی اندیشد.

 1. پرتلاش

فرد سیستماتیک و خود شناس چون با دید باز وارد مسایل و تصمیمات زندگی می گردد لذا برای رسیدن به هدف خود سخت تلاش کند و با همین طرز فکر به خواسته خود می رسد ولی برعکس یک فرد ناموفق همیشه خوشبختی و موفقیت خود را وابسته به شانس می داند. همچنین برای فرد هدف و اصل کار مهم است نه  مقام و رتبه. 

اگر توجه داشته باشید در این 13 ویژگی که از افراد موفق بیان شد نگرش سیستمی ، تجزیه و تحلیل مسایل ، ارزیابی و اولویت بندی اهداف و در نهایت خود شناسی و شناخت دقیق از نیازهای خود همواره جز فاکتورهای اصلی افراد موفق بودند. فاکتورهایی که نه تنها باعث می شوند این دسته از افراد عموما در زندگی خود چرخه درستی از تصمیمات را بگیرند بلکه روحیات و ویژگی هایی پیدا می کنند که موجب محبوبیت و مقبولیت در جامعه می گردد.

در خصوص ریشه یابی ویژگی افراد موفق  به تفکرات سیستمی و خودشناسی به عنوان دو فاکتور اصلی در تصمیمات ایشان رسیدیم .در مقابل دسته ای قرار می گیرند که عموما در تصمیماتشان به صورت منطقی و ساختار یافته عمل نمی کنند و عموما مطابق یکی از همان روشهایی که پیشتر بیان شد (احساسی ، اجتنابی ، اضطرار،…)  تصمیم می گیرندو همچنین عموما درک درستی از خود به عنوان منشا اصلی تصمیم و میران نیازهایشان ندارند .دقیقا به همین خاطر است که فرد چون نیازهای خود را نمی شناسد در فضای ابهامی قرار می گیرد و تصمیمات اشتباهی میگیرد. این سلسله اشتباهات تصمیمات فرد در زندگی ار فرد چهره انسان ناموفقی را ترسیم می کند که برخی از ویژگی های این افراد به شرح ذیل است:

ویژگی افراد ناموفق

 1. بدقول

 عدم برنامه ریزی و تفکر سیستمی  می تواند اصلی ترین دلیل  تأخیر و بدقولی باشد. اما تکرار این روند در یک محیط حرفه ای غیرقابل قبول است. تأخیر فرد را بی توجه و غیر قابل اعتماد و در نهایت ناموفق در انجام امور حتی امور شخصی نشان می دهد. سستی در کار باعث می شود زمان، پول و مهمتر از آن احترام افرادی که در این کار دخیل هستند از دست برود.

 1. تابع

سازگاری و انطباق یک تاکتیک بقا می باشد. اگر درک سیستمی و شناخت ار خود به صورت کامل انجام نگردد فرد سازگار همواره پیرو تصمیمات دیگران بوده و عموما به روش مطیعانه تصمیم می گیرد. گاهی اوقات هم می گذارد دیگران به جای ایشان تصمیم بگیرند. افراد ناموفق تمام وقتشان را به کارهای دیگران اختصاص داده هرگز سرپا نمی ایستند.

 1. دروغ گو

افراد ناموفق چون ساختار یافته فکر نکرده اند و همه جوانب مساله  را ندیده اند در تصمیات و مراحل انجام کارشان وقتی با موقعیت ناشناخته ای مواجه می شوند برای توجیه شکست و یا عدم دقت در پیشبینی خود به راحتی دروغ می گویند و به واسطه آن مجبور به اعلام دروغ های بیشتر می گردند.

 1. حسود و کینه ورز

وقتی فردی همه جنبه های  یک مساله را به خوبی بررسی نمی کند ،‌ارزیابی از خود و گزینه های درگیر در مساله تصمیم گیری ندارد. نگاهش به موضوعات و تصمیمات صرفا از دیگاه سود و هزینه است مسلما با هر شکستی به دنبال راه خلاصی و توجیه شکست بر می آید . همین مسایل سبب می شود که فرد  ناموفق مسئولیت پذیر نبوده و مسئولیت کاستی های خود در تلاش کردن برای رسیدن به موفقیت را بر عهده نمی گیرند. خود را به آب و آتش می زنند تا دستاوردهای دیگران را بی ارزش جلوه دهند.اینکه شخصی نتواند موفقیت دیگران را در کسب و کار یا هر حوزه دیگری ببیند، مطمئناً از حسادتش ناشی می شود. زندگی با حسادت، بسیار خسته کننده خواهد بود و معمولاً نیز به عاقبت خوبی ختم نمی شود.خشم و نفرت میوه حسادتند. بسیاری از افراد ناموفق در میان کسانی کار و زندگی می کنند که از آنها وضع بهتری داشته و دستاوردشان نیز بیشتر است. معمولاً خشم این دسته از افراد، خود را به شکل های مختلفی آشکار می سازد، اما یکی از بدترین حالت های آن، پرخاشگری منفعلانه است.این افراد با بیانی غیر مستقیم، خصومت خود را به طرق مختلفی مانند ترش رویی، متلک پراکنی، یکدندگی و انجام ندادن وظایفی که به آنها محوّل شده، بیان می کنند .این افرادکینه به دل می گیرند .حتما نیاز نیست که شما آدم شادی باشید و از 100 درصد افراد اطراف خود راضی باشید. طبیعی و خوب است که افرادی را در زندگی خود دوست نداشته باشید یا به آنها اعتماد نکنید. اما کینه شدید فقط و فقط باعث اتلاف وقت با ارزش و انرژی شما می شود. حتی مطالعه جدیدی نشان داده است که کینه میتواند اثرات منفی بر سلامت شما داشته باشد. پس یاد بگیرید از بعضی چیزها بگذرید.

 1. ولخرج

افراد ناموفق چون بلند مدت فکر نمی کنند و عموما در تصمیماتشان احساسی عمل می کنند معمولا  میل به خرید و خرج کردن پول برایشان زیاد است لذا در دراز مدت دچار مشکلات مالی خواهند شد. صرفه جویی در مصرف پول، برای آینده مادی بسیار مهم است.

 1. فرصت سوز

افراد ناموفق چوم منظم و ساختار یافته فکر نمی کنند عموما در تصمیماتشان و یا رابطه با افراد فرصت سوزی کرده و پل های پشت سر خودشان را خراب می کنند.البته  بعضی از پل ها را باید سوزاند، مثلا فردی که در طرف دیگر پل است شخصی زهردار و خطرناک باشد. با این حال این یک مورد استثنا است و یک قانون همیشگی نیست. این افراد صرفا در فکر عبور از مرحله ای هستند و زمانی که از مراحل مختلف زندگی و کار خود عبور می کنند ، با افرادی که در تماس بوده اند مانند غریبه ها رفتار می کنند. لذا  اگر در آینده دوباره با آنها هم مسیر شوند، این موضوع می تواند به طور جدی برای آنها دچار مشکل کند و این دقیقا یکی از دلایل عدم موفقیت آنهاست .

 1. گریزان بودن

افراد ناموفق چون تفکر سیستمی ندارند و همه پارامترها و حالتها را بررسی نمی کنند لذا از تصمیم گیری و  برای جلوگیری از استرس شکست از مواجه شدن با دغدغه ها و مشکلات زندگی مدرن گریزانند؛ آنها همیشه سعی می کنند مسائل و مشکلات را نادیده گرفته و دلشان را به این خوش کنند که شاید روزی این موضوعات حل شوند. مانند بعضی افراد در ادارات که  طوری چیدمان میز کار خود را تغییر می دهند  تا به راحتی بتوانند پشت آن پنهان شده و چرت بزنند؛ بدون اینکه کسی آنها را ببیند. این افراد به بهانه اینکه به دنبال موفقیت و شادی در زندگی خودشان می گردند، همواره زمانی که کاری برای انجام دادن وجود دارد، از دسترس خارج می شوند.

 1. خودنما

تفکر سیستمی و ساختار یافته در افراد موفق باعث میشود تا همواره از اینکه اطلاعات خود را با دیگران به اشتراک بگذارند و از آنها نیز چیزهایی یاد بگیرند، احساس خشنودی کنند. این افراد علاقه ای به انحصاری کردن تخصصشان ندارند و معتقدند که حاصل بازی باید برد-برد باشد. اما در عوض افراد  ناموفق حتی اگر اندکی اعتماد به نفس در دانش یا ارزش های خود احساس کنند، آن را به رخ دیگران کشیده و سواد یا عملکرد آنان را زیر سوال می برند. که عموما عاقبتی جز تنهایی ندارند.

 1. اتلاف کننده وقت

همانطور که بیا ن شد افراد ناموفق فرصت سوز هستند .ثمره این فرصت سوزی اتلاف وقت می باشد . برخلاق افراد موفق که مدام در حال پویایی و یاد گیری هستند افراد ناموفق به برنامه های تلویزیونی علاقه فراوانی داشته یا به اینترنت اعتیاد وافر دارند؛ اساساً هرآنچه که مربوط به استفاده بیش از حد از فرهنگ عامّه یا کالاهای بی ارزش شود، نوعی اعتیاد محسوب می شود.این افراد آنچنان جادوی دنیای دیجیتال می شوند که بسیاری از فرصت های پیش رویشان را نمی بینند. البته امروزه بنا به اقتضای زمان، بسیاری از افراد عادّی نیز دچار اعتیاد به اینترنت شده اند و انسان ها برای رسیدن به موفقیت ناچارند که مقداری از وقت خود را صرف رسانه های جمعی کنند که متاسفانه این موضوع با زیاده روی هایی همراه بوده و زندگی افراد را تحت الشعاع قرار داده است.

 1. غیر قابل اعتماد

افراد ناموفق و ناراضی، پتانسیل بالقوه ای در آسیب زدن به خوشحالی یا موفقیت دیگران دارند. آنها همواره به دنبال ضربه زدن یا بی اهمیت جلوه دادن دستاورد های دیگران هستند. این رفتار زمانی شیطانی تر به نظر می رسد که این افراد طوری وانمود کنند که از روی خیرخواهی قصد کمک کردن دارند.

همانطور که بیان گردید روش رستا با بررسی علمی ویژگی افراد موفق و ناموفق و تحلیل پارامترهای این افراد روشی منطقی را برای تصمیم گیری بنا نهاده است. دو فاکتور عمده 1. تجزیه و تفکر سیستمی و 2. خودشناسی را مد نظر قرار می دهد.

از  طرفی  در  کنار مفهوم کوانتوم  و اصل عدم قطعیت ، فازی و غیر قطعی بودن اظهارات و اهمیت گذاریهای افراد تصمیم گیرنده و در نهایت پیاده سازی همه این عوامل در قالب مدل های ریاضی و عددی  تصمیم گیری گامی اساسی در جهت پیاده سازی روش مهندسی شده در تصمیم گیری و پایین اوردن ضریب خطا تصمیم کرده است.روش و سبکی که به جرات جدیدترین و کاراترین سبک تصمیم گیری در دنیای پیچیده امروز می باشد. علی الخصوص که در این روش از مفهوم کوانتوم و اصل عدم قطعیت هایزنبرگ نیز استفاده شده است.لذا با ایجاد یک هم افزایی بین مدلها و مفاهیم مختلف میزان دقت و کارایی مدل به نحو زیادی افزایش یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *