خواندنی‌های رَستا
خواندنی‌های رَستا



فهرست

منو

1

جولای 3, 2020 9:36 ق.ظ

نظریه انتخاب و نقش آن در تصمیم گیری

مفهوم تئوری انتخاب تئوری انتخاب ‌یک نظریه روانشناسی است که تبیین می‌کند که ما به عنوان یک انسان برای دست یافتن به آنچه می‌خواهیم، چگونه…
جولای 3, 2020 9:36 ق.ظ
2

جولای 3, 2020 9:30 ق.ظ

فازی و غیر قطعی بودن انسان و آگاهی

منطق فازی ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی ﻫﯿﭻ واژه و ﻋﺒﺎرت ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ. زمانی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ را آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺑﺮای…
جولای 3, 2020 9:30 ق.ظ
3

جولای 3, 2020 9:28 ق.ظ

تحلیل سیستمی تصمیم از دیدگاه کوانتومی

سوال اساسی که در اینجا مطرح است این موضوع است که چرا رستا  از مفهوم کوانتوم در روش خود استفاده کرده است؟  جواب به این…
جولای 3, 2020 9:28 ق.ظ
4

جولای 3, 2020 9:16 ق.ظ

تحلیل سیستمی تصمیم

تصميمات ما انسانها به ندرت ساده و مجزا هستند و تبعيت آنها از الگوريتم منطقي تصميم گيري، به تنهايي، براي نتيجه مطلوب كفايت نمي كند. انسان…
جولای 3, 2020 9:16 ق.ظ
5

ژوئن 9, 2020 3:11 ب.ظ

نمونه های واقعی از پیامدهای تصمیم گیری اشتباه و عدم استفاده از رستا

(لازم به ذکر است بیان این مثالها صرفا جهت روشنتر کردن موضوع بوده  و قابل تعمیم برای همه افراد نمی باشد چرا که ممکن است…
ژوئن 9, 2020 3:11 ب.ظ
6

ژوئن 9, 2020 3:10 ب.ظ

چرا برخی افراد در تصمیماتشان موفق و برخی ناموفق هستند؟

(چگونه رستا شما را به فرد موفقی در جامعه تبدیل می کند) یکی از روشهایی که بتوان موضوع  استفاده یا عدم استفاده از یک روش…
ژوئن 9, 2020 3:10 ب.ظ
7

ژوئن 9, 2020 3:08 ب.ظ

افراد جامعه به چه روشهایی تصمیم می گیرند؟

( مقایسه روشهای تصمیم گیری با رستا) ” شما معمولا به کدام شیوه تصمیم‌گیری می‌کنید؟ تصمیم‌هایی که در گذشته درباره مسائل مهم زندگی‌تان گرفته‌اید براساس…
ژوئن 9, 2020 3:08 ب.ظ